e-Sözleşme Fesih İşlemleri


Dijital Fatura Talep Formu

DİKKAT! GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNANLARIN İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEZ,
İŞLEMLER YAPILMIŞ İSE İPTAL EDİLİR VE AYKIRI BEYANDA BULUNANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILIR.


   
T.C. Kimlik No :  (1) 
Sözleşme No :  (2) 
Sayın Abonemiz,

Resmi Gazetede yayınlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 20 inci maddesine istinaden; fatura ve ödeme bildirimlerinin kâğıt fatura olarak verilebileceği gibi aynı zamanda Kalıcı veri saklayıcısı (Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta ) ile de gönderebileceğine imkan vermiştir. Faturaların elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin masraflar İdaremize aittir.

Seçtiğim adreslerdeki aboneliğime ait sözleşmeye kağıt fatura yerine talep ettiğim iletişim kanalı üzerinden elektronik ortamda fatura gönderilmesini istiyorum.

Fatura gönderilecek iletişim bilgilerimde değişiklik olması halinde üç gün içerisinde ADANA ASKİ’ ye bildireceğimi taahhüt ederim. Bildirmediğim durumlarda sorumluluğun bana ait olduğunu kabul ediyorum. Yukarıda yazılan bilgileri okudum anladım kabul ediyorum.
   
(1) Abone sahibinin T.C. Kimlik numarası
(2) Aboneliğe ait sözleşme numarası